• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • ความคืบหน้าการจัดทำและปรับปรุงร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความคืบหน้าการจัดทำและปรับปรุงร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • ความคืบหน้าการจัดทำและปรับปรุงร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความคืบหน้าการจัดทำและปรับปรุงร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

            ตามที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีอยู่ระหว่างจัดทำและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับรวมเล่มสีฟ้า (2012 Edition of the Bound Volume of IFRS Blue book) 
            คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีได้สรุปความคืบหน้าของการจัดทำและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว เพื่อให้สมาชิก ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรับทราบ ตารางสรุปความคืบหน้าการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
            เพื่อโปรดติดตามความคืบหน้าของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยที่จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 10:39:36
 1854
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์