• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • IFAC เผยนักลงทุนต้องการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการมากขึ้น

IFAC เผยนักลงทุนต้องการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการมากขึ้น

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • IFAC เผยนักลงทุนต้องการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการมากขึ้น

IFAC เผยนักลงทุนต้องการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการมากขึ้น

            เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555The Professional Accountants in Business (PAIB) Committeeหนึ่งในคณะกรรมการของ IFACได้เผยแพร่ รายงานInvestors Demand for Environmental, Social, and Governance Disclosures: Implications for Professional Accountants in Businessซึ่งได้กล่าวถึงปัจจัยเกี่ยวกับ การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นและเป็นประเด็นสำคัญในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน นอกจากนี้ในรายงานดังกล่าวยังมีคำแนะนำสำหรับนักบัญชีของธุรกิจในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่นักลงทุนได้รับทราบ
            คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงขอนำเสนอรายงานดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนำมาใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานดังกล่าวได้โดย Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 15:47:27
 2424
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์