• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • IFAC เผยแพร่สาระความรู้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP)

IFAC เผยแพร่สาระความรู้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP)

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • IFAC เผยแพร่สาระความรู้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP)

IFAC เผยแพร่สาระความรู้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP)

            International Federation of Accountants (IFAC) ได้มีการเผยแพร่เอกสารสาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างสม่ำเสมอ ในครั้งนี้ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอนำเสนอเอกสารที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP)ดังนี้

1. บทความ The Role of SMPs in Greening Small Business
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555IFAC’s SMP Committee IAASBได้เผยแพร่บทความ The Role of SMPs in Greening Small Business โดยเนื้อหากล่าวถึงบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อมในการที่จะให้บริการด้านที่ปรึกษาแก่ธุรกิจต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีทั้งแนวทางในการให้บริการและแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดย Click

2. เอกสารเผยแพร่ Companion Manual - The Guide to Practice Management for Small- and Medium-Sized Practices
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555IFAC’s SMP Committee IAASBได้เผยแพร่Companion Manual - The Guide to Practice Management for Small- and Medium-Sized Practices ซึ่งเป็นคู่มือเพิ่มเติมสำหรับเอกสารคำแนะนำในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP)เรื่องThe Guide to Practice Management for Small- and Medium-Sized Practices ที่ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้เคยเผยแพร่ไปแล้ว ทั้งนี้ Companion Manual จะอธิบายเพิ่มเติมถึงการนำไปใช้และแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดย Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 15:49:57
 2855
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์