• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • IFAC ออกแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ปี 2013 รอบที่สอง

IFAC ออกแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ปี 2013 รอบที่สอง

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • IFAC ออกแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ปี 2013 รอบที่สอง

IFAC ออกแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ปี 2013 รอบที่สอง

International Federation of Accountants (IFAC) ได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลกอยู่เสมอ เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของ            ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกระดับ และเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556IFAC’s SMP Committee ได้ออกแบบสอบถามความคิดเห็นIFAC SMP Quick Poll: Nov-Dec 2013 เพื่อสอบถามถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและเล็ก (SMPs) โดยจะสิ้นสุดการขอรับความคิดเห็นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่สนใจเข้าไปร่วมตอบแบบสอบถามดังกล่าวซึ่งใช้เวลาประมาณ 5 นาที โดยท่านสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้โดย Click
  
Mid-Year IFAC Quick Poll Now Open
 
The SMP Quick Poll is conducted by IFAC to take a snapshot of the key issues confronting SMPs and their SME clients. The semi-annual poll only takes three minutes to complete and will close on June 21, 2013. The results of this poll will be published in the next SMP eNews (register and subscribe here). Click
โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 16:00:21
 1614
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์