ผลการสำรวจความคิดเห็น IFAC SMP Quick Poll 2012

ผลการสำรวจความคิดเห็น IFAC SMP Quick Poll 2012

            International Federation of Accountants (IFAC) ได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลกอยู่เสมอ เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกระดับ ในครั้งนี้ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ซึ่งท่านผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น หรือใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ดังนี้
            เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 IFAC’s SMP Committee IAASB ได้เผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็น IFAC SMP Quick Poll: 2012 Round-Up ซึ่งเป็นการสรุปผลการสำรวจความคิดเห็น ที่ได้ทำในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 โดยได้สรุปให้เห็นถึงประเด็นต่างๆ ที่ SMPs ทั่วโลกต้องเผชิญในการปฏิบัติงาน
            ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ร่วมตอบแบบสอบถามเห็นว่า ข้อกำหนดของทางการและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนไป การดึงดูดลูกค้าใหม่และการรักษาลูกค้าเดิมไว้ให้ได้  และค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ต่ำ ถือเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องเผชิญในอันดับต้นๆ  ในขณะที่ลูกค้าที่เป็น SMEs ต้องเผชิญกับภาระจากข้อกำหนดต่างๆ ความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ และปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดย Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 16:04:07
 1788
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์