ผลการสำรวจความคิดเห็น IFAC SMP Quick Poll: November-December 2012

ผลการสำรวจความคิดเห็น IFAC SMP Quick Poll: November-December 2012

            International Federation of Accountants (IFAC) ได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลกอยู่เสมอ เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกระดับ และเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556IFAC’s SMP Committee ได้เผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นIFAC SMP Quick Poll: 2012 Round-Up ซึ่งเป็นการสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นที่ได้ทำในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 โดยได้สรุปให้เห็นถึงประเด็นต่างๆ ที่ SMPs ทั่วโลกต้องเผชิญในการปฏิบัติงาน
            ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ร่วมตอบแบบสอบถามเห็นว่า ข้อกำหนดของทางการและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนไป รวมถึงการดึงดูดลูกค้าใหม่และการรักษาลูกค้าเดิมไว้ให้ได้ และค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ต่ำ ถือเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องเผชิญในอันดับต้นๆ ในขณะที่ลูกค้าของพวกเขาที่เป็นกิจการ SMEsต้องเผชิญกับภาระจากข้อกำหนดต่างๆ ความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ และปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้น
            คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่สนใจเข้าไปศึกษาเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆ ได้ ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดย Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 16:41:07
 1639
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์