• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • IFAC ออกแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ปี 2012

IFAC ออกแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ปี 2012

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • IFAC ออกแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ปี 2012

IFAC ออกแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ปี 2012

            International Federation of Accountants (IFAC) ได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลกอยู่เสมอ เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกระดับ และเมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน 2555IFAC’s SMP Committee ได้ออกแบบสอบถามความคิดเห็นIFAC SMP Quick Poll: November-December 2012เพื่อสอบถามถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและเล็ก (SMPs) โดยจะสิ้นสุดการขอรับความคิดเห็นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555
            คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่สนใจเข้าไปร่วมตอบแบบสอบถามดังกล่าวซึ่งใช้เวลาเพียง 3 นาที เท่านั้น โดยท่านสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้โดย Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 16:42:36
 1553
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์