สัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงใหม่ (Conceptual Framework)

สัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงใหม่ (Conceptual Framework)

           

          สัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงใหม่ (Conceptual Framework) วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

  • เอกสารประชาสัมพันธ์ Click
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Click
  • เอกสารประกอบการสัมมนา Click
  • ร่างกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงใหม่ Click

หมายเหตุ

  • ไม่มีเอกสารแจก รบกวน Download เอกสารประกอบการสัมมนามาด้วย
  • สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ 3 ชั่วโมง
  • ปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 และท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

**สงวนสิทธิ์ บริษัทละ 2 ท่าน เท่านั้น**

โพสต์เมื่อ :
1 ก.พ. 2562 17:57:56
 5135
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์