เปิดรับความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานงานบริการที่เกี่ยวเนื่อง รหัส 4400 (ปรับปรุง)

เปิดรับความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานงานบริการที่เกี่ยวเนื่อง รหัส 4400 (ปรับปรุง)

          ตามที่ IAASB ได้ประกาศร่างมาตรฐานงานบริการที่เกี่ยวเนื่อง รหัส 4400 (ปรับปรุง) Agreed-Upon Procedures Engagements ซึ่ง IAASB ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ IFAC เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 และเปิดให้ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 หลังจากที่ได้รับความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว IAASB มีแผนที่จะปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

          ท่านสามารถอ่านสรุปการเปลี่ยนแปลงของร่างมาตรฐานงานบริการที่เกี่ยวเนื่อง รหัส 4400 (ปรับปรุง) (EN Version) ได้จาก Presentation การประชุมของ IAASB เมื่อวันที่ 17-21 กันยายน 2561 หัวข้อ Agenda Item 5 - AUP (link : https://www.iaasb.org/system/files/meetings/files/20180918-IAASB_Agenda_Item_5-ISRS-4400-Presentation-final-002.pptx)

          ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษา Exposure draft ของ ISRS 4400 Full Version ซึ่ง IAASB ได้เผยแพร่ตามลิงค์ด้านล่าง http://www.ifac.org/publications-resources/proposed-international-standard-related-services-4400-revised-agreed-upon

          ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานงานบริการที่เกี่ยวเนื่อง รหัส 4400 ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 และส่งมาที่ auditing@tfac.or.th  โดยฝ่ายวิชาการจะรวบรวมความคิดเห็นเสนอในการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี และนำมติของคณะกรรมการฯ ส่ง comment ไปยัง IAASB ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ต่อไป

โพสต์เมื่อ :
6 ก.พ. 2562 16:04:46
 3218
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์