• หน้าแรก

  • หมวด TSQC1

  • สำนักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีจะต้องทำอะไรบ้างก่อนที่จะตกลงรับงานจากลูกค้ารายใหม่ การพูดคุยทางโทรศั

สำนักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีจะต้องทำอะไรบ้างก่อนที่จะตกลงรับงานจากลูกค้ารายใหม่ การพูดคุยทางโทรศั

  • หน้าแรก

  • หมวด TSQC1

  • สำนักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีจะต้องทำอะไรบ้างก่อนที่จะตกลงรับงานจากลูกค้ารายใหม่ การพูดคุยทางโทรศั

สำนักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีจะต้องทำอะไรบ้างก่อนที่จะตกลงรับงานจากลูกค้ารายใหม่ การพูดคุยทางโทรศั

Q:
สำนักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีจะต้องทำอะไรบ้างก่อนที่จะตกลงรับงานจากลูกค้ารายใหม่ การพูดคุยทางโทรศัพท์กับลูกค้าแล้วเสนอราคาค่าสอบบัญชีมีความเพียงพอหรือไม่?
A:

ไม่เพียงพอ สำนักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีต้องจัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อประเมินความเสี่ยงในการตอบรับงานโดยใช้แบบ Check List เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตของลูกค้า ความเพียงพอและความรู้ความสามารถของบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน และไม่มีความขัดแย้งในข้อกำหนดทางจรรยาบรรณ

โพสต์เมื่อ :
10 ต.ค. 2560 9:38:48
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
15 มิ.ย. 2567 14:19:02
โดย :
 3690
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์