จริงหรือไม่ที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถรับงานสอบบัญชีได้ในเดือนพฤษภาคม 2559 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินปี 2

จริงหรือไม่ที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถรับงานสอบบัญชีได้ในเดือนพฤษภาคม 2559 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินปี 2

Q:
จริงหรือไม่ที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถรับงานสอบบัญชีได้ในเดือนพฤษภาคม 2559 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินปี 2558 เนื่องจากยังไม่ได้แจ้งชื่อนิติบุคคลในระบบของสภาวิชาชีพบัญชีมาก่อน?
A:

ไม่จริง ผู้สอบบัญชีสามารถรับงานสอบบัญชีได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการและการไม่มีความขัดแย้งทางวิชาชีพ โดยผู้สอบบัญชีใช้แบบประเมินความเสี่ยงก่อนตอบรับงานตามขั้นตอนที่ระบุใน TSQC1 และหากตกลงรับงาน สามารถแจ้งเข้ามาในระบบของสภาฯ ตามขั้นตอนปกติ

โพสต์เมื่อ :
10 ต.ค. 2560 9:57:16
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
16 ก.ค. 2567 0:27:18
โดย :
 2393
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์