รวมบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีในสถานการณ์ COVID-19 ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพจาก TFAC และ IFAC

รวมบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีในสถานการณ์ COVID-19 ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพจาก TFAC และ IFAC


บทความจาก TFAC

บทความ วันที่เผยแพร่ อ่านเพิ่มเติม
บทความการปฏิบัติงานตรวจสอบในสถานการณ์โรคระบาด 23 ธ.ค. 2563 Click
ขอเชิญรับชมคลิปวีดีโอ “ตัวอย่างการปฏิบัติงานสอบบัญชีในสถานการณ์ COVID-19”  14 ธ.ค. 2563 Click
สถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการ 1 ก.ค. 2563 Click
COVID-19 ข้อพิจารณาในการรายงานของผู้สอบบัญชี 7 พ.ค. 2563 Click
COVID-19 ชีวิตคนมาก่อน 3 เม.ย. 2563 Click
ถึงเวลาที่เราจะนำ Remoting Audit มาใช้กันหรือยัง ? 5 พ.ค. 2563 Click
New Normal กับนักบัญชี 1 มิ.ย. 2563 Click

               

บทความจาก IFAC

No. Date Name of article Board Main content More details
1. 5/1/2020 COVID-19: Ethics and Independence Consideration IESBA บทความนี้เป็นคำถามคำตอบของ Staff ของ IESBA ซึ่ง Highlight มุมมองของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีต่อ COVID-19 บทความนี้ไม่ได้เป็นการแก้ไขหรือ override จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี More details
2. 5/22/2020 Auditor reporting in the current evolving environment due to COVID-19 IAASB บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อ highlight จุดหลัก ๆ ที่เน้นในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานงานสอบทาน บทความนี้ไม่ได้เป็นการแก้ไขหรือ override มาตรฐานการสอบทาน การอ่านบทความนี้ไม่ได้เป็นการทดแทนการอ่านมาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานงานสอบทาน More details
3. 5/1/2020 Subsequent events in the current evolving environment - audit consideration for the impact of COVID-19 IAASB บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อ highlight จุดหลัก ๆ ที่เน้นในสภาพแวดล้อมปัจจุบันเมื่อมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ subsequent event ตามมาตรฐานการสอบบัญชี บทความนี้ไม่ได้เป็นการแก้ไขหรือ override มาตรฐานการสอบบัญชี การอ่านบทความนี้ไม่ได้เป็นการทดแทนการอ่านมาตรฐานการสอบบัญชี More details
4. 5/1/2020 Going concern in the current evolving environment - audit consideration for the impact of COVID-19 IAASB บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อ highlight จุดหลัก ๆ ที่เน้นในสภาพแวดล้อมปัจจุบันเมื่อมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ going concern basis ตามมาตรฐานการสอบบัญชี บทความนี้ไม่ได้เป็นการแก้ไขหรือ override มาตรฐานการสอบบัญชี การอ่านบทความนี้ไม่ได้เป็นการทดแทนการอ่านมาตรฐานการสอบบัญชี More details
5. 6/1/2020 Auditing Accounting Estimates in the current evolving environment due to COVID-19 IAASB บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อ highlight จุดหลัก ๆ ที่เน้นในสภาพแวดล้อมปัจจุบันเมื่อมีขั้นตอนการตรวจสอบประมาณการทางบัญชี บทความนี้จัดทำบนข้อกำหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 540 (ปรับปรุง) ซึ่งมีวันที่มีผลบังคับใช้ 15 ธันวาคม 2562 บทความนี้ไม่ได้เป็นการแก้ไขหรือ override มาตรฐานการสอบบัญชี การอ่านบทความนี้ไม่ได้เป็นการทดแทนการอ่านมาตรฐานการสอบบัญชี More details
6. 6/1/2020 Review engagements on interim financial information in the current evolving environment due to COVID-19 IAASB บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อ highlight จุดหลัก ๆ ที่เน้นในสภาพแวดล้อมปัจจุบันเมื่อมีขั้นตอนการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410  บทความนี้ไม่ได้เป็นการแก้ไขหรือ override มาตรฐานงานสอบทาน การอ่านบทความนี้ไม่ได้เป็นการทดแทนการอ่านมาตรฐานงานสอบทาน More details
7. 6/3/2020 Summary of COVID-19 Audit Consideration Christopher Arnold เป็นแหล่งรวมข้อมูลที่ต้องพิจารณาในการตรวจสอบในสถานการณ์ COVID-19 โดยประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
  - Professional Judgment and Professional Skepticism
  - Planning-risk identification and assessment
  - Audit evidence
  - Audit accounting estimates
  - Going concern
  - Auditor reporting
  - Subseqent event
  - Review of the interim financial information - the independent auditor's report
โดยทุกหัวข้อเป็นการกล่าวถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง
More details
8. 13 July 2020, 15 July 2020 Webinar - How small firms can evolve in the COVID-19 environment IFAC การสัมมนาครอบคลุมหัวข้อ
  - Embracing change
  - Leveraging technology and understanding the key actions to successfully adopt and utilize technology
  - Talent management, facilitating virtual operations, flexible working and health and safety of employees
  - Evolving the firm's operating model to build and diversify new services
More details
9. 7/15/2020 Webinar Series - practical audit quality considerations for auditing in the pandemic environment
- Planning the audit in the pandemic environment
IFAC การสัมมนานี้เป็นการสัมมนาเพื่อแบ่งปันมุมมองของผู้สอบบัญชีที่จะวางแผนในการตรวจสอบในสถานการณ์ COVID-19 โดยครอบคลุมหัวข้อสัมมนา
  - New way of working
  - Risk identification and internal controls
  - Materiality
  - Ethics and independence
  - People wellness
More details
10. 7/22/2020 Webinar 2 - Performing the audit in the pandemic environment: recording and summary of key takeaways IFAC การสัมมนานี้เป็นการสัมมนาเพื่อแบ่งปันมุมมองของผู้สอบบัญชีที่จะวางแผนในการตรวจสอบในสถานการณ์ COVID-19 โดยครอบคลุมหัวข้อสัมมนา
  - Audit evidence
  - Inventory
  - Documentation
  - Accounting estimates
  - Engagement quality reviews
More details
11. 10/1/2020 Using specialistsin the COVID-19 environment including considerations for involving specialists in audits of financial statements IESBA, IAASB, AICPA บทความนี้ให้แนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกำหนดว่าเมื่อไหร่อาจจะต้องการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้บริการลูกค้าในสถานการณ์ COVID-19 โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องพิจารณาข้อกำหนดของแต่ละประเทศซึงอาจแตกต่างจากจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของ IFAC โดยในบางประเทศอาจมีความเข้มงวดกว่าจรรยาบรรณของ IFAC บทความนี้ไม่ได้เป็นการแก้ไขหรือ override จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญขี โดยการอ่านบทความนี้ไม่ได้เป็นการทดแทนการอ่านจรรยาบรรณของ IFAC และการปฏิบัติตามบทความนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ More details
โพสต์เมื่อ :
23 ธ.ค. 2563 16:20:58
 25294
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์