สภาวิชาชีพบัญชีของดให้บริการ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี (ปิดช่องทางเคาน์เตอร์) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

สภาวิชาชีพบัญชีของดให้บริการ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี (ปิดช่องทางเคาน์เตอร์) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19


           จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในระยะนี้ สภาวิชาชีพบัญชีของดให้บริการ ณ อาคารสภาฯ (ปิดช่องทางเคาน์เตอร์) โดยขอแนะนำให้สมาชิกใช้บริการระบบออนไลน์ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ หรือติดต่อผ่านช่องทาง Live Chat ในหน้าเว็บไซต์ www.tfac.or.th หรือ Email : tfac@tfac.or.th สำหรับท่านที่มีเรื่องติดต่อเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้

ช่องทางออนไลน์

ช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่

  • ส่วนบริการสมาชิก 063 9029676
  • ส่วนงานอบรม 095 205 2071, 095 205 2072, 086 307 1955, 086 307 1966
  • ส่วนทะเบียน 086 326 7410 ,099 624 1484, 086 307 1977, 081 854 4554
  • ส่วนกำกับดูแลหน่วยงานอบรม 095 716 3926
  • ส่วนงานทดสอบผู้สอบบัญชี 086 326 7402
  • ส่วนงานการเงิน 086 395 0957
  • สำนักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 086 307 2011, 086 326 7401
  • ส่วนอำนวยการ 091 128 4410

ช่องทาง E-Mail


          ทั้งนี้ หากการให้บริการทางเคาน์เตอร์กลับมาเปิดให้บริการเป็นปกติ น้องคิดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง สภาวิชาชีพบัญชีห่วงใยความปลอดภัยสมาชิกทุกคน “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก..เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”  ขอบคุณครับ
โพสต์เมื่อ :
2 ก.ค. 2564 14:39:52
 7491
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์