• หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • ขอเชิญรับฟังการเสวนา โครงการอบรมความรู้ด้านการบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting Series) หัวข้อ เทคนิคการสืบค้นหาหลักฐานทางด้านการบัญชีนิติวิทยา (Investigative Technique in Forensic Accounting)

ขอเชิญรับฟังการเสวนา โครงการอบรมความรู้ด้านการบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting Series) หัวข้อ เทคนิคการสืบค้นหาหลักฐานทางด้านการบัญชีนิติวิทยา (Investigative Technique in Forensic Accounting)

 • หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • ขอเชิญรับฟังการเสวนา โครงการอบรมความรู้ด้านการบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting Series) หัวข้อ เทคนิคการสืบค้นหาหลักฐานทางด้านการบัญชีนิติวิทยา (Investigative Technique in Forensic Accounting)

ขอเชิญรับฟังการเสวนา โครงการอบรมความรู้ด้านการบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting Series) หัวข้อ เทคนิคการสืบค้นหาหลักฐานทางด้านการบัญชีนิติวิทยา (Investigative Technique in Forensic Accounting)            ขอเชิญรับฟังการเสวนา โครงการอบรมความรู้ด้านการบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting Series) หัวข้อ เทคนิคการสืบค้นหาหลักฐานทางด้านการบัญชีนิติวิทยา (Investigative Technique in Forensic Accounting)
            วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

- เทคนิคการสืบค้นหาหลักฐานทางด้านการบัญชีนิติวิทยา (Investigative Technique in Forensic Accounting)
- รูปแบบของการทุจริตคอรัปชันและคดีความที่เกิดขึ้นในองค์กรมีความซับซ้อนเพียงใดในปัจจุบัน
- สัญญาณเตือนคืออะไร และควรดำเนินการสอบสวนเมื่อไร
- ประเภทและแหล่งที่มาของพยานหลักฐาน
- เทคนิคของนักบัญชีนิติวิทยา ในการสืบค้นหาหลักฐานเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อคดีความ
- ปัญหาและอุปสรรคที่นักบัญชีนิติวิทยาต้องเผชิญในการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
- การอธิบายและตอบคำถามประเด็น

ผู้ร่วมเสวนา
 • คุณพันธ์ศักดิ์ เสตเสถียร
  - Risk Consulting Partner PricewaterhouseCoopers Consulting (Thailand) Ltd.
 • ผศ.สมชาย ศุภธาดา
  - ประธานคณะทำงานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการทุจริตการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย สภาวิชาชีพบัญชี
            หากท่านมีคำถามที่อยากให้วิทยากรอภิปราย สามารถส่งเข้ามาได้ก่อนการสัมมนา ได้ที่ Click
            เอกสารประกอบการเสวนา Click
            รับชมย้อนหลังได้ที่  Click
โพสต์เมื่อ :
20 ก.ย. 2564 13:41:00
 1517
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์