ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2565 ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2565 ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ          สมาคมสถาบันการเงินของรัฐได้ส่งหนังสือที่ สรง. 168/2565 ถึงสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการติดต่อสถาบันการเงินในการส่งหนังสือยืนยันยอดประจำปี 2565 ให้ผู้สอบบัญชีรับทราบอย่างทั่วถึงและมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการจัดทำหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธนาคารสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
ได้แก่ 1. ธนาคารออมสิน
                                                                                          2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
                                                                                          3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
                                                                                          4. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
                                                                                          5. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
                                                                                          6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
                                                                                          7. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

          หนังสือที่ สรง. 168/2565 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ >>Download<<

          สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565) >>Download<<

หมายเหตุ: ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารดังกล่าว เป็นเพียงข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อให้สภาวิชาชีพบัญชีช่วยประชาสัมพันธ์เท่านั้น  หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามแต่ละธนาคารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  “รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร
ทั้งนี้ “แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ” “แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร เฉพาะบัญชีที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ” และ “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร” สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Click

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

วันที่ ธนาคาร ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง เอกสารที่อ้างอิง
30 ธันวาคม 2565 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย แก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
โพสต์เมื่อ :
9 ธ.ค. 2565 16:59:54
 22194
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์