แหล่งรวบรวมข่าวสารการเลือกตั้ง สภาวิชาชีพบัญชี 2566

แหล่งรวบรวมข่าวสารการเลือกตั้ง สภาวิชาชีพบัญชี 2566

ประกาศฉบับที่ 1/2566 เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี กำหนดให้วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้ง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click

 
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566ประกาศ ฉบับที่ 1/2566 เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2566 ได้กำหนดวันรับสมัครในวันที่ 2-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click
 
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
 
ประกาศ ฉบับที่ 2/2566 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click
 
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 
 
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ฉบับที่ 3/2566 เรื่อง สถานที่ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2566 โดยกำหนดให้ห้อง Ballroom 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นสถานที่ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click
 
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
โพสต์เมื่อ :
3 เม.ย. 2566 14:47:17
 1997
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์