มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา

New!!  ดาวน์โหลดไฟล์มาตรฐานการศึกษาสำหรับการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่ Click

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ฉบับปรับปรุง Volume 2015)

ฉบับที่ 1 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง ข้อกำหนดในการเข้าสู่หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี

ดาวน์โหลด

ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค

ดาวน์โหลด

ฉบับที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก - ทักษะทางวิชาชีพ

ดาวน์โหลด

ฉบับที่ 6 (ฉบับปรับปรุง) เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก - การประเมินความรู้ ความสามารถเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพ

ดาวน์โหลด

ฉบับที่ 7 (ฉบับร่างใหม่) เรื่อง การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ

ดาวน์โหลด

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

บทนำสู่มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ

ดาวน์โหลด

แม่บทการศึกษาระหว่างประเทศ

ดาวน์โหลด

ฉบับที่ 1 เรื่อง ข้อกำหนดเพื่อเข้าสู่โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี

ดาวน์โหลด

ฉบับที่ 2 เรื่อง เนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี

ดาวน์โหลด

ฉบับที่ 3 เรื่อง ทักษะทางวิชาชีพ

ดาวน์โหลด

ฉบับที่ 4 เรื่อง ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ

ดาวน์โหลด

ฉบับที่ 5 เรื่อง ข้อกำหนดด้านประสบการณ์การทำงานจริง

ดาวน์โหลด

ฉบับที่ 6 เรื่อง การวัดผลขีดความสามารถและสมรรถนะ

ดาวน์โหลด

ฉบับที่ 7 เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ

ดาวน์โหลด

ฉบับที่ 8 เรื่อง ข้อกำหนดด้านสมรรถนะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี

ดาวน์โหลด
โพสต์เมื่อ :
20 ต.ค. 2560 9:58:35
 61619
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์