ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
ผู้สอบบัญชีตลาดทุนกว่า 60 ท่านร่วมงาน “เสวนาเพื่อซักซ้อมการเขียน KAM ในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่” 22/12/2016
FAP meet the press ครั้งที่ 2 "จากนี้ไปรายงานของผู้สอบบัญชี จะเป็นเรื่องแรกที่ทุกคนต้องอ่าน” 14/12/2016
สภาวิชาชีพบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมกับสภาสถาบันการเงินของรัฐ 14/11/2016
โครงการ "การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน" รุ่นที่ 4 08/07/2016
สรุปผลแบบสอบถามเกี่ยวกับการนำรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่มาปฏิบัติใช้ 19/02/2016
การสัมมนา เรื่อง “The UK Experience on implementing the Enhanced Auditor Reporting 19/01/2016
พิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการอบรมผู้สอบบัญชีใหม่ ครั้งที่ 2 16/12/2015
โครงการพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน รุ่น 2 Nov-Dec 2015
พิธีมอบใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการอบรมผู้สอบบัญชีใหม่ ครั้งที่ 1 13/10/2015
งานมอบวุฒิบัตรโครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” รุ่นที่ 2 27/08/2015
ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน รุ่นที่ 2" 19/06/2015
ข่าวดี โครงการ "การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครแล้ว 21/04/2015
ข่าวดี!!! โครงการ "การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน" รุ่นที่ 2 26/02/2015
ภาพกิจกรรมโครงการ "การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน" 25/11/2014
Audit Committee Financial Expert 23/05/2014
เอกสารประกอบการบรรยายในงานชี้แจงเรื่องร่างข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ... ตามจดหมายเรียนเชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ สรุปคำถาม-ตอบเพิ่มเติม 01/08/2013
Quick Win Solution ระบบการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี TSQC1 14/09/2012
IFAC จัดสัมมนาเกี่ยวกับวิกฤตการณ์หนี้ของโลก 16/02/2012
โพสต์เมื่อ :
26 ธ.ค. 2560 11:44:46
 3905
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์