การปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน
ตัวอย่างกระดาษทำการและเครื่องมือสำหรับสำนักงานตรวจสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก (ตอนที่ 1) 20/10/2017
ผลการตรวจเยี่ยมการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (TSQC1) ของสำนักงานสอบบัญชี ในปี 2557 18/08/2015
การส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร 28/07/2015
ผู้สอบบัญชีกับ cybersecurity 06/05/2014
คำถามที่พบบ่อย FAQ เกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQC1) 22/04/2014
ข้อแนะนำสำหรับการดำเนินการตามมาตรฐาน TSQC1 10/04/2014
สรุปข้อสังเกตของ PCAOB ที่พบในการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานเรื่องการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน 05/02/2014
A Framework for Audit Quality: Key Elements that Create an Environment for Audit Quality  12/03/2014
การเลือกตัวอย่างเพื่อการทดสอบรายละเอียด 14/01/2014
IFAC แสดงความยินดีต่อการเผยแพร่ International Integrated Reporting Framework article 19/12/2013
IFAC เผยแพร่คำแนะนำในการปฏิบัติงานการสอบทาน 19/12/2013
ข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖  18/12/2013
แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกิจการขนาดเล็ก Good Practice Checklist for Small Business จาก IFAC 05/04/2013
IFAC เสนอร่างกรอบเพื่อสร้างคุณภาพงานสอบบัญชี 12/02/2013
คำถามคำตอบเกี่ยวกับการนำ ISQC 1 ไปใช้ตามลักษณะและขนาดของสำนักงาน 07/12/2012
คำแนะนำจาก IFAC สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการจัดการธุรกิจ 25/12/2012
บทความจาก IFAC เกี่ยวกับการรับมือกับปัญหาค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ต่ำลง 07/11/2012
บทความจาก IFAC เกี่ยวกับงานการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน 18/10/2012
กลยุทธ์และแผนการทำงานในช่วงปี 2012 – 2014 ของ IAASB 12/07/2012
แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกระบวนการในการจัดทำรายงานของภาคธุรกิจ 29/06/2012
IFAC เผยแพร่คู่มือในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม 08/05/2012
IFAC กระตุ้นให้มีการปรับปรุงระบบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ 23/04/2012
IAASB เผยแพร่คำถามเกี่ยวกับ Professional Skepticism 22/03/2012
IFAC เผยนักลงทุนต้องการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการมากขึ้น 19/03/2012
IFAC เผยแพร่สาระความรู้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP) 02/03/2012
แนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP) 19/01/2012
โพสต์เมื่อ :
26 ธ.ค. 2560 11:52:58
 12093
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์