การรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชี

การรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชี

การรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชี
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 (ปรับปรุง) 11/08/2020
IAASB เชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา ISA 600 (Revised) ฉบับร่าง ผ่านเว็บไซต์ 28/05/2020
สภาวิชาชีพบัญชีประกาศร่างมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ รหัส 540 (ปรับปรุง) 14/01/2020
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) มาตรฐานการบริหารคุณภาพ 1 และมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 2 08/05/2019
เปิดรับความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานงานบริการที่เกี่ยวเนื่อง รหัส 4400 (ปรับปรุง) 06/02/2019
เปิดรับความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 315
09/10/2018
IFAC ออกแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ปี 2015 07/10/2015
IAASB ขอเชิญตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมภาพ 18/03/2015
IFAC ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการสอบบัญชี 20/02/2015
IFAC ขอเชิญแสดงความเห็นต่อร่างมาตรฐานการสอบบัญชี 27/05/2014
ผลสำรวจของ IFAC จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ปี 2013 04/05/2014
IFAC ออกแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ปี 2013 รอบที่สอง  19/11/2013
ผลการสำรวจความคิดเห็นIFAC SMP Quick Poll: May-June 2013 03/10/2013
ผลการสำรวจความคิดเห็น IFAC SMP Quick Poll 2012 21/03/2013
ผลการสำรวจความคิดเห็น IFAC SMP Quick Poll: November-December 2012 26/02/2013
IFAC ออกแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ปี 2012 27/11/2012
IFAC เผยผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ปี 2012 20/09/2012
ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี SMP ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นจาก IFAC 28/05/2012
IFAC เผยผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก 12/03/2012
โพสต์เมื่อ :
26 ธ.ค. 2560 11:54:28
 5076
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์